"Khách hàng hài lòng là hiệu quả kinh doanh của công ty chúng tôi"